Arhi Nova je arhitektonsko-građevinska firma koja pruža kompletnu uslugu projektovanja u oblasti arhitekture i dizajna enterijera, kao i praćenja i vođenja projekata u ime investitora. Javite se...

Arhi Nova is an architectural and construction company that provides a complete design service in the field of architecture and interior design, as well as supervision and project management on behalf of the investors. Get in touch...

PROJEKTI

Posvećeno radimo na svakom projektu, koristeći svoje dugogodišnje iskustvo, znanje i nove prakse u stvaralačkom procesu.

Kroz dijalog sa investitorima preispitujemo, istražujemo i pronalazimo najoptimalnija rešenja u realizaciji ideja.

Pogledajte projekte na kojima smo radili: